วันที่เข้า วันที่ออก
ผู้ใหญ่ เด็ก
เบอร์ติดต่อ
 
 
 
174617  ผู้เข้าชมเว็บไซต์
  หน้าแรก ห้องพัก การจองและห้องพัก แผนที่ ติดต่อ E-mail
บ้านสวนโฮมสเตย์ ยินดีต้อนรับ สนใจเข้าพัก ติดต่อสอบถามข้อมูล ที่ 089 667 7939 , 090 402 4298 
 
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
 
 
 

 

    ความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ เริ่มต้นหลังจากการย้ายเมืองนครชัยศรี จากตำบลท่านามายังบริเวณพระปฐมเจดีย์ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพรงมีพระดำริให้มีการทำการรวบรวมโบราณวัตถุในเมืองนครชัยศรี (ในขณะนั้น) ขึ้น   โบราณวัตถุที่รวบรวมได้ในระยะแรกได้ถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่ระเบียงคตรอบองค์พระปฐมเจดีย์ กระทั่งใน พ.ศ. 2454 จึงได้เคลื่อนย้ายไปไว้ในวิหารตรงกันข้ามพระอุโบสถ ซึ่งต่อมาเรียกว่า พระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถาน (ปัจจุบันยังคงเป็นพิพิธภัณฑสถานในความดูแลของวัดพระปฐมเจดีย์) และในพ.ศ. 2477 ได้ยกฐานะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในความดูแลของกรมศิลปากร
 
    ต่อมาเมื่อโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาคารพิพิธภัณฑสถานหลังเดิมคับแคบในพ.ศ. 2510 กรมศิลปากรจึงได้รับงบประมาณ ให้สร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังปัจจุบันขึ้นและเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานหลังเดิมมาจัดแสดง โดยโบราณวัตถุส่วนใหญ่เป็นหลักฐานในวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งเป็นช่วงอดีตที่รุ่งเรืองของดินแดนนครปฐม
 
    ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ มีบทบาทในการเก็บรักษามรดกอันมีคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของประชาชนโดยทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
วัดไร่ขิง
วัดไร่ขิง
ทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดนัด อาหารและผลไม้จำหน่ายหน้าวัด และที่บริเวณริมแม่น้ำหน้าโบสถ์ จะมีชาวสวนพายเรือนำผลไม้มาขาย และบริเวณริมแม่น้ำหน้าโบสถ์นี้เป็นเขตอภัยทาน ร่มรื่น มีปลาสวายตัวโตนับพันอาศัยอยู่.....
    ข้อมูลทั้งหมด
 
 
เลขที่ 43/1  หมู่ 3  ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี  ต.ขุนแก้ว
อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  73120

เบอร์ติดต่อ :   08 9667 7939 , 090 402 4298

Email :   benbannsuan@hotmail.com
  Twitter Skype Facebook
Copyright © 2011 : All Rights Reserved. Design and Develop by KEDSARA DOT COM